Årsmøte Sandøy kyrkjelyd


Søndag 19.mars Harøy kyrkje etter gudstjenesten

 

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsregnskap for 2022
  3. Årsmeldinger / statistikk
  4. Samtale om arbeidet

 

Spørsmål ang. årsmøtet kan rettes til Karin Lervik på epost: sokneraadsledersin@gmail.com

Det blir servering av kaffe og kake!

Hjertelig velkommen

 

Arr. Sandøy sokneråd

Tilbake