Leige av lokaler


Informasjon til deg som ynskjer å leige kyrkjene eller kyrkjekjellaren i Harøy kyrkje.

 

Leige av kyrkjene

Leige av kyrkje til konsert eller liknande:  17 % av brutto billettsal.

Minsteleige:

To første timar 3.780,-
+ for kvar påfølgande time 580,-
+ for kvar påfølgande time etter kl. 23.00 680,-
Prøver før forestilling, pr. time 480,-


 

Leige av kyrkjekjellaren i Harøy kyrkje:

500,-

Tilbake