Råd og utval


Bli kjent med soknerådet og diakoniutvalet.

 

Soknerådet

Soknerådsleiar
Stein Inge Skogen

Nestleiar            
Hans Olav Emblem

Fellesråds rep.  
Robert Coates

Vara fellesrådet                    
Turid Gangstad Finnøy

 

Andre medlemmer av soknerådet:

Bente Garnes, Sekretær

Solfrid Husøy

Magne Bildøy, sokneprest

 

Vara:

Jorunn Skjelten

Svein Sæbjørnsen

Marte Linningsvoll

Anne Mari Sandshamn

Norunn BlokkumDiakoniutvalet

Ragnhild Brevik Heggdal

Anne Berit Harnes
Else Steinshamn

Tilbake