Kyrkjebladet


Info om kyrkjebladet for 2020.

 

Det har vore årsmøte i kyrkjebladet. Etter eit litt lengre opphald i utgivelse av bladet er det no bestemt at vi skal fortsette med 4 utgivelsar no i 2020. Kyrkjebladet slit med økonomien, og vil i tida framover sette stor pris på alle gåver som blir donert til bladet.

Med helsing styret for kyrkjebladet i Sandøy, Midsund og Aukra sokn.

Tilbake